Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Advokacie - byznys, nebo součást výkonu spravedlnosti?

Advokacie - byznys, nebo součást výkonu spravedlnosti?

Od: 12.3.2014
Do: 12.3.2014

Pro bono aliance v rámci oslav 10. výročí založení pořádá panelovou diskusi na téma "Advokacie - byznys, nebo součást
výkonu spravedlnosti?".

 

Pozvání do panelu přijali:

- JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., senátorka a bývalá soudkyně Ústavního soudu
- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty University Karlovy
- JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory
- Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, zakladatel Pro bono aliance
- Mgr. František Korbel, Ph.D., partner, Havel, Holásek & Partners

Moderuje Mgr. Štěpán Holub.

Akce se koná ve středu 12. března 2014 od 18:00 v Brožíkově sále Staroměstské radnice (Staroměstské náměstí 1, Praha 1).

Po diskusi bude následovat krátké společenské setkání s přípitkem v Jiříkově sále.
 

Účast možná po registraci na adrese akce@probonoaliance.cz

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.