Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Naši partneři

Naši partneři

K dosažení vysoké kvality svých aktivit a pro jejich co nejširší dopad usiluje Pro bono aliance o partnerství a spolupráci s jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci. K našim partnerům patří např. Kancelář veřejného ochránce práv, právnické profesní komory a organizace, právnické fakulty, nevládní organizace nebo právní nakladatelství.

 

Finanční prostředky na své aktivity získává Pro bono aliance od soukromých nadací, evropských fondů, veřejných národních zdrojů a darů fyzických a právnických osob.

 

Budeme rádi, pokud mezi ně budete patřit i vy.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.