Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > diskusní fórum na téma profesní etiky

diskusní fórum na téma profesní etiky

Od: 31.3.2016
Do: 31.3.2016


Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Pro bono aliance


si Vás dovolují pozvat na diskusní fórum


s americkým profesorem práva JAMESEM E. MOLITERNEM,
soudkyní Ústavního soudu ČR JUDr. KATEŘINOU ŠIMÁČKOVOU, Ph.D.,
soudcem Ústavního soudu ČR JUDr. DAVIDEM UHLÍŘEM,
a s odborníkem na ústavní právo z Právnické fakulty MU JUDr. LADISLAVEM VYHNÁNKEM, Ph.D.
 

na téma PROFESNÍ ETIKA PRÁVNÍKŮ Z ČESKÉ A AMERICKÉ PERSPEKTIVY,


které se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2016 od 17.00 hodin

v místnosti 034 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno.


Moderuje doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.


Akce určena pro zástupce všech právnických profesí, jednacím jazykem je angličtina.

Vstup možný bez předchozí registrace.


James E. Moliterno je profesorem na Washington & Lee University School of Law (Virginia, USA), kde se zásadním způsobem podílel na reformě fakultního kurikula. Coby význačný odborník a autor nebo spoluautor desítky knih a mnoha článků na téma právní etiky a právního vzdělání získal v roce 2012 za svou dlouholetou činnost v této oblasti ocenění IAALS. Profesní etikou a reformou právnického vzdělávání se zabývá i mezinárodně, a to například v Srbsku, Arménii, Gruzii, České republice, Kosovu, Slovensku, Španělsku, Japonsku, Číně, Indonésii či Thajsku.

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.