Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Exekuce ve světle novely exekučního řádu (Ústí n.L.)

Exekuce ve světle novely exekučního řádu (Ústí n.L.)

Od: 18.2.2014
Do: 18.2.2014

Vzdělávací seminář pro advokáty i pracovníky neziskových organizací.

 

Presentuje JUDr. Stanislav Pazderka, exekutorský úřad Písek.

 

Seminář se koná v sídle Magistrátu města Ústí nad Labem v úterý 18. února od 13:00 do 17:00. Účast je bezplatná po registraci na adrese probono@probonoaliance.cz do 13. února nebo vyčerpání kapacity.

 

Seminář se koná v rámci projektu podpořeného velvyslanectvím Spojených států.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.