Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Exekuce ve světle novely exekučního řádu - workshop v Olomouci

Exekuce ve světle novely exekučního řádu - workshop v Olomouci

Od: 5.6.2013
Do: 5.6.2013

   

Pro bono aliance, Liga lidských práv a

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovolují pozvat na workshop

 

Exekuce ve světle novely exekučního řádu

 

středa 5. června 2013

13:00 – 17:00

 

Olomouc

 

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, malý sál

 

 

Workshop je rozdělen na dvě části. V té první bude pozornost věnována vybraným otázkám exekučního práva a nejdůležitějším změnám, které přinesla novela exekučního řádu a občanského soudního řádu účinná k 1. 1. 2013. V navazující druhé části bude dán prostor pro řešení praktických otázek a pro konzultace konkrétních problémů, které účastníci mohou zaslat organizátorům i předem. 

 

Workshop je určený pro advokáty, advokátní koncipienty, pracovníky neziskových organizací a studenty právnických fakult.

 

Lektorem workshopu je JUDr. Stanislav Pazderka, exekutor (exekutorský úřad Písek).

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se emailem na probono@probonoaliance.cz.

 

Bližší informace poskytne:

 

Mgr. Alexandra Dubová, e-mail probono@probonoaliance.cz , tel.: 775 204 798

 

Podpora:

 

Podpořeno z Programu Švýcarsko-České spolupráce.

Workshop se koná rovněž s podporou České advokátní komory.
 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.