Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Národní pro bono fórum

Národní pro bono fórum

Od: 28.4.2010
Do: 28.4.2010

 

Public Interest Lawyers Association (PILA) ve spolupráci s Českou advokátní komorou si Vás dovolují pozvat na konferenci


Národní pro bono fórum


středa 28.dubna 2010
13:00 – 18:00

konferenční sál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha


Rámcový program:

 

  • Vstupní příspěvek – Lord Andrew Phillips
  • Tradice pro bono v českých zemích - Stanislav Balík (soudce Ústavního soudu ČR, bývalý předseda ČAK)
  • Pro bono v ČR dnes, pohled poskytovatelů – Martin Vychopeň (předseda ČAK), Marcela Hogennová (Allen & Overy), Tomáš Rašovský (AK Rašovský)
  • Pro bono v ČR dnes, pohled uživatelů – Vítězslav Dohnal (PILA), Fokus Praha
  • Zahraniční inspirace – Dominique Attias (Pařížská advokátní komora), Atanas Politov (PILI Budapest)
  • Možnosti rozvoje pro bono (panelová diskuse) – ČAK, Vítězslav Dohnal (PILA), Lord Andrew Phillips
  • raut – úvodní slovo Štěpána Holuba, Pro bono advokáta roku 2009

 


 

Konference bude simultánně tlumočena.

Bližší informace o akci poskytne Vítězslav Dohnal, e-mail vdohnal@pilaw.cz, tel.: 776 834 534.

Přihlašovat se můžete emailem na adrese seminare@pilaw.cz.

 

Akce se koná díky podpoře  Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě

Financováno Evropskou unií z programu "Europe for Citizens", 2007 - 2013

 

 

 

Akci podporuje Česká advokátní komora 

 

 

Simultánní tlumočení sponzorsky zajišťuje JURISTRANS s.r.o.

 

 


 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.