Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právníci v ulici - JUDr. Josef Baxa

Právníci v ulici - JUDr. Josef Baxa

Od: 15.2.2018
Do: 15.2.2018

 Druhé pokračování z nového cyklu veřejných besed s právníky z vrcholných státních institucí.

Tentokrát předseda NSS JUDr. Josef Baxa.

Opět ve spolkovém domě Střelnice v Táboře. Črvrtek 15. 2. od 19:00. Vstup volný.

Moderije Mgr. Vítězslav Dohnal, předseda správní rady Pro bono aliance.

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.