Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Právníci v ulici: JUDr. Karel Šimka

Právníci v ulici: JUDr. Karel Šimka

Od: 28.11.2019
Do: 28.11.2019

  Právníci v ulici

JUDr. Karel Šimka

soudce Nejvyššího správního soudu

čtvrtek 28. listopadu od 18:00

kafe&knihy Jednota, Pražská 158, Tábor

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.