Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Profesní etika v právu nejen pro právní čekatele

Profesní etika v právu nejen pro právní čekatele

Od: 4.12.2014
Do: 4.12.2014

„Profesní etika v právu nejen pro právní čekatele“

určeno pro právní a justiční čekatele

Místo konání: Praha, Justiční akademie, Hybernská ulice.

Termín: 4. prosince 2014

Workshop k tématu právní etiky v praxi zejména z pohledu státních zástupců s přihlédnutím ke zkušenosti ostatních právních odvětví.

Moderuje: Mgr. Pavel Pukovec

9:00 – 12:00 Seminář

  • JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství
  • Mgr. Daniela Zemanová, první víceprezidentka Soudcovské unie ČR
  • Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, předseda správní rady Pro bono aliance, z.s.
  • JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR
  • Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR
  • JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., akademická obec, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Seminář

  • JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně, Vrchní státní zastupitelství
  • Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství
  • Mgr. Zdeněk Matula, státní zástupce, Vrchní státní zastupitelství

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.