Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář "Diskriminace při poskytování finančních služeb"

Seminář "Diskriminace při poskytování finančních služeb"

Od: 18.2.2016
Do: 18.2.2016

 

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

 

Diskriminace při poskytování finančních služeb

 

čtvrtek 18. února 2016

13:00 – 16:00

 

V prostorách AK Kinstellar,

Na Příkopě 1096/19, Praha1

 

 

Program

 

13:00 – 14:30              Případové studie – diskuse nad případy VOP a jejich řešením

14:30 – 14:50              Přestávka na kávu

14:50 – 16:00              Diskriminace při poskytování finančních služeb

·         právní vymezení pojmu diskriminace a definice základních institutů

·         vztahy právních předpisů zakazujících diskriminaci

·         oblast finančních služeb: bankovní služby, úvěry, pojištění

·         nejčastější diskriminační důvody v oblasti poskytování finančních služeb

·         přípustné formy rozdílného zacházení

·         právní prostředky ochrany před diskriminací

·         zajištění důkazů

·         přenos (sdílení) důkazního břemene

 

Lektoři

Mgr. Bc. Jana Kvasnicová

·         Absolventka Právnické fakulty (2009) a Fakulty sociálních studií (2013) Masarykovy univerzity

·         Zástupkyně vedoucího oddělení rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv

·         Zakládající členka Genderové expertní komory ČR

·         Vedoucí autorského kolektivu ke komentáři k antidiskriminačnímu zákonu

 

Mgr. Bc. Veronika Bazalová

·         Absolventka Právnické fakulty (2013) a Fakulty sociálních studií (2014) Masarykovy univerzity

·         Právnička v oddělení rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv

·         Působení v Centru pro lidská práva a demokratizaci, (zaměření: mezinárodní trestní spravedlnost)

 

 

 

 

Anotace

 

·         Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci v oblasti přístupu ke zboží a službám (včetně služeb finančních)

·         V praxi se přesto setkáváme s rozdílným zacházením (na základě pohlaví, věku, zdravotního postižení ad.)

·         Příkladem mohou být

o    jiné podmínky pro poskytování úvěru ženám vzhledem k očekávanému mateřství

o    stanovování věkové hranice pro čerpání určitých finančních služeb

o    výhradně elektronická komunikace s klienty

o    nepojistitelnost osob se zdravotním postižením bez dalšího zvážení

o    ad.

 

Registrace

 

·         Seminář je určený pro advokáty a advokátní koncipienty.

·         Účast na semináři je bezplatná.

·         Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz

·         Kapacita semináře je omezená.

·         Bližší informace: Michaela Bezoušková, e-mail probono@probonoaliance.cz, tel.: 774 887 792

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.