Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Seminář ve spolupráci s KVOP

Seminář ve spolupráci s KVOP

Od: 15.11.2018
Do: 15.11.2018

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář

Diskriminace při poskytování zdravotní péče

 

čtvrtek 15. listopadu 2018

13:00 – 16:30

 

V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro)

V Celnici 4, Praha 1

 

Témata:

 

·        Odmítnutí poskytnout zdravotní péči z diskriminačních důvodů

·        Obtěžování pacienta při poskytování zdravotní péče

·        Působnost správních orgánů a veřejného ochránce práv

·        Možnosti obrany proti diskriminaci ve zdravotní péči

·        Problematika dokazování

·        Případy diskriminace řešené veřejným ochráncem práv a judikatura českých a zahraničních soudů

 

Lektoři:

 

Iva Fellerová Palkovská – od roku 2015 působí jako právnička odboru rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zaměřuje především na diskriminaci při poskytování zdravotní péče a diskriminaci z důvodu státní příslušnosti při volném pohybu osob po EU. Je spoluautorkou Sborníku stanovisek veřejného ochránce práv na téma občanství Evropské unie.  Magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity zakončila v roce 2015 a nadále tam pokračuje v doktorském studiu. Na Právnické fakultě také externě vyučuje.

Markéta Lavrinčíková – absolvovala studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého (2008). Po studiích nastoupila na Ministerstvo obrany, kde zastupovala Českou republiku v soukromoprávních sporech, následně pracovala na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se věnovala zejména právu veřejných zakázek. Od června roku 2018 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v oddělení rovného zacházení.

Karel Suda – absolvoval studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (2017). Podílel se i na výuce teoretickoprávních předmětů na téže fakultě. Od března 2017 pracuje jako právník na odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. V rámci své práce a publikační činnosti se odborně zaměřuje především na problematiku ochrany práv sexuálních menšin a diskriminace v oblasti přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování (se zaměřením na HIV pozitivní osoby).

  

Seminář je určený pro advokáty/advokátky a advokátní koncipienty/koncipientky.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz.

 

Kapacita semináře je omezená.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.