Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Semináře ve spolupráci s KVOP

Semináře ve spolupráci s KVOP

Od: 23.10.2018
Do: 23.10.2018

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na seminář 

Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání

 

 

úterý 23. října 2018

13:00 – 17:00

 

v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv (Oválná pracovna)

Údolní 39, Brno

 

Témata:

 

·        náboženství, víra, světonázor a antidiskriminační právo (česká právní úprava, doktrína, judikatura)

·        náboženské symboly ve vzdělání – judikatura a případové studie

·        náboženské symboly v zaměstnání – judikatura a případové studie

 

Lektorky:

 

Veronika Bazalová – absolventka Právnické fakulty (2013) a Fakulty sociálních studií (2014) Masarykovy univerzity. Od srpna 2014 působí jako právnička v odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Zaměřuje se na státní správu na úseku školství a diskriminaci v oblasti vzdělávání. Moderuje pracovní skupinu sítě Equinet, která se věnuje otázkám antidiskriminačního práva. V roce 2018 pod jejím vedením skupina zpracovala publikaci Faith in Equality: Religion and Belief in Europe.

 

 

Eva Nehudková – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2013). V srpnu 2013 nastoupila do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právnička na odboru rovného zacházení, kde se zabývá zejména diskriminací z důvodu etnického původu a také z důvodu víry a náboženského vyznání. Do roku 2018 byla členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podílela se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (C. H. Beck, 2017). V Kanceláři řešila mediálně známou šátkovou kauzu.

 

 

 

Seminář je určený pro advokáty/advokátky a advokátní koncipienty/koncipientky.

 

Účast na semináři je bezplatná.

 

Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz.

 

Kapacita semináře je omezená.

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.