Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Škola lidských práv 2012 Praha

Škola lidských práv 2012 Praha

Od: 30.9.2012
Do: 4.10.2012

Škola lidských práv pro studenty PrF UK v Praze se uskuteční ve dnech 1. - 5.10. 2012 opět na Jůnově statku v Sedleci u Prahy. V programu se budou studenti věnovat např. tématům diskriminace, násilí z nenávisti, profesní etice nebo komunikačním dovednostem.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.