Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Kalendář > Škola lidských práv na PF MU Brno

Škola lidských práv na PF MU Brno

Od: 12.9.2011
Do: 16.9.2011

Škola lidských práv jako volitelný předmět na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

 

 

 

 

 

 

 

Školu lidských práv podporuje i v roce 2011 nakladatelství C.H.Beck!

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.