Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Hledáme nové advokáty

22.8. 2016


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si obrátit se na Vás jako ředitelka neziskové organizace Pro bono aliance (www.probonoaliance.cz), která usiluje zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

 

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance, mimo jiné, provozuje Pro bono centrum (dále jen „PBC“), jako zprostředkovatele bezplatných právních služeb advokátů. Bezplatné poskytování právních služeb ve prospěch obecně prospěšných cílů se tradičně označuje jako pro bono publico, zkráceně pro bono.

 

Pro bono směřuje ke zvýšení dostupnosti právních služeb pro osoby, kteří si je z finančních či jiných důvodů nemohou dovolit. Pro bono právní služby se poskytují například pro oběti domácího násilí, při ochraně práv pacientů, ochraně spotřebitelů, práv dětí, pomoci uprchlíkům, pracovněprávních či diskriminačních sporů.  Pro bono právní služby se dále poskytují zejména neziskovým organizacím, které se věnují pomoci výše uvedeným skupinám lidí.

 

Co se týče praktického běhu věcí, tak v rámci služeb PBC mohou o zprostředkování pro bono právní pomoci žádat pouze zapojené neziskové organizace. Ty posílají na základě aktuálních potřeb svých klientů požadavky a PBC pro ně vyhledává vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci. Tím PBC umožňuje navázání spolupráce mezi pro bono advokáty a klienty neziskových organizací.

 

To, že PBC přijímá pouze požadavky ze strany neziskových organizací je garancí, že advokátním kancelářím budou nabízeny jen případy, u nichž je poskytnutí bezplatné služby odůvodněné a bude odpovídat i principům vyjádřeným stavovskými předpisy. Spolupracující neziskové organizace jsou i v průběhu řešení případu připraveny pomoci při nezbytné komunikaci s klientem, při opatřování chybějících písemností, při doprovodu klienta na jednání apod.

 

Výše uvedený projekt již úspěšně běží již od roku 2008 a síť spolupracujících advokátů a advokátních kanceláří se každý rok rozrůstá. V současné době čítá síť pro bono cca 60 subjektů. Povědomí o pro bono a nárůst počtu případů, i s ohledem na celosvětovou migrační situaci i otevřenější přístup k některým patologickým jevům (např. domácí násilí), vyvolává v současné době potřebu dalšího rozšíření naší sítě. V tuto chvíli akutně sháníme především  právníky zabývající se rodinným právem a další související občanskoprávní problematiku.

 

Dovolujeme si vás proto oslovit s návrhem na aktivní zapojení do sítě našich spolupracujících advokátních kanceláří. Věříme, že spolupráce s naší organizací vám může nabídnout participaci na řešení zajímavých případů, které mohou obohatit vaši odbornou praxi i praxi vašich kolegů a advokátních koncipientů. O vašem případném zapojení budeme rádi informovat na našich internetových i tištěných materiálech.

 

V případě zájmu o aktivní začlenění do sítě Pro bono aliance nás, prosím neváhejte kontaktovat na níže uvedené kontakty:

 

Mgr. Veronika Ježková

ředitelka Pro bono aliance

e-mail: v.jezkova@probonoaliance.cz

 

Mgr. Michaela Bezoušková

koordinátorka pro bono centra

mobilní telefon: + 420 774 887 792

e-mail: probono@probonoaliance.cz

 

S pozdravem

 

Veronika Ježková

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.