Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Seminář "Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání"

7. srpna 2015

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv si Vás dovolují pozvat na seminář   Náboženské symboly ve vzdělání a zaměstnání   čtvrtek 12. listopadu 2015 14:00 – 17:30 V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. ...

Celý článek →


Pro bono aliance spolupracuje s právnickými fakultami

11. dubna 2011

  Díky svému dlouholetému úsilí se Pro bono alianci podařilo navázat spolupráci se třemi právnickými fakultami v ČR. V Praze, Brně a Olomouci tak můžeme spolu s vyučujícími pracovat na na zlepšení ...

Celý článek →


Společný projekt s Právnickou fakultou UP Olomouc

13. října 2010

Pro bono aliance se stala partnerem projektu Právní vzdělávání pro celý život, který ve spolupráci s dalšími partnery realizuje Právnická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.   Bližší informace najdete zde. ...

Celý článek →


 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.