Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Nevidomí manželé se brání proti diskriminaci

31.10. 2013


Opava/Praha, 31. října 2013 - Nevidomí manželé Oleg a Miloslava Peterkovi z Opavy podali včera prostřednictvím svého advokáta správní žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, který je odmítl zařadit do adopčního programu. Manželé Peterkovi nemohou mít vlastní děti a mají zájem adoptovat. Žalobu podali, protože jsou přesvědčeni, že jsou pod pláštěm zástupných důvodů diskriminováni z důvodu své nevidomosti. Právní služby pro manžele Peterkovi zprostředkovala Pro bono aliance.

„Tento krok je nutným pro to, aby se manželé Peterkovi domohli svého práva na rodinný život zakotveného v Listině základních práv a svobod,“ říká Petr Veselý, advokát z advokátní kanceláře Holubová advokáti s.r.o., který manžele Peterkovy zastupuje. „Úřady musí přestat diskriminovat na základě zdravotního handicapu, který ale nijak nevylučuje řádnou péči o dítě,“ dodává.

Paní Peterková se již od dětství chce starat o druhé a absolvovala v této oblasti celou řadu kurzů a vystudovala dokonce Dívčí katolickou školu, obor Charitativní služby. Pan Peterek má s výchovou dětí zkušenosti, když vychovával děti své dřívější přítelkyně a dokonce jezdil jako vedoucí na dětské tábory. Úřady však manžele odmítají zařadit do adopčního programu, neboť jsou nevidomí. Sociální pracovnice opavského magistrátu zařazení manželů Peterkových do adopčního programu doporučila, Krajský úřad Moravskoslezského kraje ale zařazení zamítl a Ministerstvo práce a sociálních věcí toto rozhodnutí potvrdilo.

Samotná rozhodnutí se opírají především o hodnocení lékařů, kteří manžele Peterkovi nikdy neviděli a své závěry zakládají pouze na lékařských záznamech obvodních lékařů, z nichž některé jsou i několik desítek let staré a v dnešní době již zcela irelevantní. U pana Peterky například argumentují nedoslýchavostí, přičemž jediné vyšetření proběhlo už v roce 1985. V jednom lékařském posouzení dokonce přidal lékař panu Peterkovi devět let na věku, což samozřejmě mohlo ovlivnit jeho závěry. U paní Peterkové na druhou stranu posuzující lékaři akcentovali Tourretův syndrom, ačkoli její ošetřující lékař vydal lékařskou zprávu, že Tourretův syndrom není překážkou pro péči o dítě. Existují tedy vážné pochyby o kvalitě lékařského posouzení. 

Úřady také zcela opomenuly skutečnost, že se manželé Peterkovi příležitostně starají o dítě své kamarádky a péči výborně zvládají, i to, že celá řada nevidomých párů má dítě přirozenou cestou a je schopna jej vychovat. Manželé Peterkovi nemohou mít dítě přirozenou cestou. Umělé oplodnění se nepodařilo, nikdo jim jej však nezakazoval ze zdravotních důvodů. Pouze to, že manželé Peterkovi mohou dítě jedině adoptovat, umožňuje úřadům bránit jim v rodinném životě.

V obdobném případě v Rakousku přitom nedávno uspěli nevidomí manželé Dietmar Janoschek a Elfriede Dallingerová, kteří se svého práva domohli.

Pro bono právní pomoc byla manželům Peterkovým zprostředkována občanským sdružením Pro bono aliance, které s jejich požadavkem oslovilo advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o.

Pro bono aliance je občanské sdružení právníků, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Pro bono aliance se zaměřuje na zlepšování dostupnosti právní pomoci, zejména zprostředkování bezplatné právní pomoci, poskytované spolupracujícími advokáty neziskovým organizacím nebo jejich klientům. Další aktivity Pro bono aliance spadají do programu společensky odpovědné výuky práva, v jehož rámci realizuje zejména pravidelnou Školu lidských práv a semináře pro vyučující práva a podporuje rozvoj právních klinik na českých právnických fakultách.

Kontakt:
Petr Veselý, Holubová advokáti s.r.o., petr.vesely@holubova.cz, +420 776 836 036
Petr Kutílek, Pro bono aliance o.s.,  kutilek@probonoaliance.cz, +420 608 560 503


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.