Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Pro bono síť advokátů proti diskriminaci se rozrůstá o další tři kanceláře

19.10. 2015


Kancelář ombudsmana a Pro bono aliance proškolily další advokáty

 

Praha, 19. října 2015 – Další tři významné advokátní kanceláře se formou pro bono zapojí do boje proti diskriminaci v České republice. Právníci z kanceláře ombudsmana vyškolili advokáty z firem Ambruz Dark Deloitte Legal, Giese & Partner a Randl Partners na semináři uspořádaném Pro bono aliancí v tematice antidiskriminačního práva. Tyto firmy se tak přidávají k dalším sedmi, které dosud zpracovaly desítku podnětů předaných Pro bono alianci úřadem ombudsmana.


„Máme zkušenost, že v některých diskriminačních případech autorita ombudsmana nestačí. Jakmile ale vstoupí do hry advokát, protistrana pochopí vážnost situace a vyhoví nárokům oběti. Pak jsou samozřejmě případy, které jsou strategické, a tam advokát doslova přebírá úlohu ochránce a poskytuje podporu v náročném soudním řízení. Advokát je pro vymahatelnost antidiskriminačního práva naprosto nepostradatelný,“ vysvětluje Petr Polák, vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv.


„Jsme rádi, že se nám daří rozšiřovat nejen celkovou síť pro bono centra, do něhož je zapojeno už přes šedesát advokátních kanceláří, ale i výběrovou síť advokátních kanceláří proškolených speciálně na téma diskriminace,“ říká k tomu Petr Kutílek, ředitel Pro bono aliance. „Tímto způsobem mohou právníci zapojit své dovednosti do řešení tématu velmi důležitého pro dnešní českou společnost.“


Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv spolupracují na rozšiřování antidiskriminační pro bono sítě od roku 2012. Tehdy bylo podepsáno memorandum, na jehož základě zprostředkovává PBA bezplatné zastoupení spolupracujícími advokáty pro oběti diskriminace, u nichž ochránkyně dojde k závěru, že s největší pravděpodobností došlo k diskriminaci. Jedná se o oběti, které projeví zájem hájit svá práva soudní cestou a které by si pro nemajetnost či jiné znevýhodnění nemohly samy právní služby zajistit. PBA zprostředkovala od roku 2012 deset takovýchto diskriminačních kauz. Poslední se týkaly diskriminace v přístupu k bydlení na základě etnicity či zdravotního postižení a diskriminace v odměňování zaměstnanců.


Pro bono aliance je spolkem právníků, založeným již v roce 2003. Jeho posláním je zvyšování účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Vedle samotného pro bono centra se věnuje i vzdělávání právníků směrem ke společenské odpovědnosti a šíření konceptu profesní právnické etiky. Více na www.probonoaliance.cz.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.