Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Vánoční přání

13.12. 2016


 

Vážení přátelé a příznivci Pro bono aliance,

 

ve vánočním čase bychom vám všem rádi vyjádřili své poděkování za velkou podporu naší organizaci, kterou nám dáváte prostřednictvím své práce pro bono, předáváním klientů i případných finančních darů. Bez vaší skvělé spolupráce a aktivit by značka „právníci s citem“ byla jen prázdnou značkou bez konkrétních úspěšných výsledků a spokojených konečných klientů i podpořených studentů naší Školy lidských práv.

 

Proto vám všem přejeme příjemné zakončení roku 2016, poklidné zastavení se s blízkými při vánočních svátcích a úspěšný nejen Nový rok, ale celý rok 2017.

 

Věříme, že nás dál budete provázet při chystaných aktivitách pro rok 2017 a zůstanete nedílnou součástí skvělého týmu a sítě Pro bono aliance.

 

S přáním krásných svátečních dnů

 

 

Mgr. Veronika Ježková                                                                Mgr. Michaela Bezoušková

Ředitelka Pro bono aliance                                                      koordinátorka pro bono centra

 

 

 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.