Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Kontakt

Kontakt

Korespondenční adresa: Pro bono aliance, Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8

Identifikační údaje: Pro bono aliance, z.s., IČO 266 40 783

 

 

Pro bližší informace o jednotlivých aktivitách nás prosím kontaktujte:

 

 

  • ředitelka Pro bono aliance - Mgr. Veronika Ježková,  mobil: 739 079 106, email: v.jezkova@probonoaliance.cz
  • koordinátorka pro bono centra - Kateřina Mužíková, mobil: 774 887 792, email: probono@probonoaliance.cz
  • finanční a administrativní koordinátorka, koordinátorka projektu Partnerství - Iva Adámková, email: finance@probonoaliance.cz

 


 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.