Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Spolupráce a projekty > Spolupráce s veř. ochráncem práv

Spolupráce s veř. ochráncem práv

Od počátku roku 2012 navázala Pro bono aliance intenzivnější spolupráci s veřejným ochráncem práv. Výsledkem jednání se stalo Memorandum o spolupráci ve věcech bezplatné právní pomoci stěžovatelům. Na základě tohoto memoranda zprostředkovává PBA bezplatné zastoupení spolupracujícími advokáty pro oběti diskriminace, u nichž ombudsman dojde k závěru, že s největší pravděpodobností došlo k diskriminaci. Jedná se o oběti, které projeví zájem hájit svá práva soudní cestou a které by si pro nemajetnost či jiné znevýhodnění nemohly samy právní služby zajistit.

 

PBA zprostředkovala od roku 2012 více než 15 diskriminačních kauz. První se týkal diskriminace osob se zrakovým postižením ve veřejné dopravě a druhá diskriminace z důvodu věku v oblasti zaměstnání. V obou případech se advokátům podařilo zajistit pro oběti diskriminace satisfakci. Více informací o případech najdete zde
 

Součástí spolupráce je rovněž metodická a vzdělávací pomoc pracovníků Kanceláře VOP zapojeným advokátům. Pracovníci Kanceláře VOP spolupracují s advokáty, kteří převzali diskriminační kauzu a poskytují jim potřebné informace z oblasti diskriminace.


PBA ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv několikrát ročně pořádá vzdělávací semináře pro advokáty a advokátní koncipienty. Semináře se konají min. 2x ročně na aktuální témata od diskriminace v rámci finančních služeb až po náboženské symboly v zaměstnání.
 

Memorandum o spolupráci

Internetové stránky ochránce

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.