Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Semináře ve spolupráci s KVOP

20.12. 2017


V roce 2017 jsme ve spolupráci s Kanceláří Veřejného ochránce práv uspořádali hned 5 seminářů!
 

Účastnila se jich řada příznivců našeho centra z řad advokátů, studentů práv, ale i sociálních pracovníků.
 

Všem účastníkům tímto děkujeme za účast! A pro ty, kteří se nemohli zúčastnit nebo na ně nezbylo místo, máme k dispozici prezentace, které byly na jednotlivých setkáních promítány.

Velké díky také patří kancelář Veřejného ochránce práv za pořádání těchto kurzů. A budeme se těšit na další projekty i v novém roce.


 

Diskriminace_z_důvodu_etnicity.pdf

Novinky_v_oblasti_hmotné_nouze.pdf

Náboženské_symboly_ve_vzdělávání.pdf

Obtěžování_na_pracovišti.pdf

Právem_proti_diskriminaci.pdf

Rovné_odměňování_I.pdf

Rovné_odměňování_II.pdf

Rovné_odměňování_III.pdf


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.