Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Další aktivity > PF Brno: Teorie - dovednosti - praxe

PF Brno: Teorie - dovednosti - praxe

 Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva

(reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání)

 

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu.

 

 

Bližší informace o projektu a jeho aktivitách najdete na stránkách dovednosti.law.muni.cz.

 

Pro bono aliance se stala partnerem tohoto projektu. V rámci něj se aliance věnuje:

 

1) Přípravě metodiky dovednostní výuky

 

2) Rozvoji dovedností vyučujících prostřednictvím workshopů a supervizí

 

3) Zařazení volitelného předmětu Škola lidských práv do vzdělávacího plánu

 

4) Inovaci stávajících předmětů

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.