Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Další aktivity > Konference o Aarhuské úmluvě

Konference o Aarhuské úmluvě

V rámci českého předsednictví EU pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR mezinárodní konferenci věnovanou přístupu k soudům v záležitostech souvisejících s ochranou životního prostředí. Účastníci konference se zabývali především zkušenostmi s aplikací tzv. „Aarhuské úmluvy“. Akce se uskutečnila ve dnech 16. a 17.4. v Brně v prostorách Nejvyššího správního soudu.

 

PILA se spolu s Ekologickým právním servisem podílela na přípravě a relizaci programu.

 

Sborník z konference

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.