Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Další aktivity > Via Iuris

Via Iuris

Bulletin pro právo ve veřejném zájmu VIA IURIS vychází již od konce minulého století, kdy vycházel v tištěné podobě díky úsilí Ekologického právního servisu a posléze také Ligy lidských práv.  Od roku 2005 PILA v nové podobě vydává „Via Iuris ONLINE“ na stránkách www.viaiuris.cz.

 

Ve Via Iuris ONLINE najdete články právníků a právniček z neziskových organizací, z řad advokátů, vysokoškolských pedagogů  či jiných právních profesí. Publikujeme zajímavé informace jiných organizací.

 

V rámci projektu Via Iuris publikovali právníci NNO odborné články také v expertních právních časopisech nakladatelství C.H.Beck. Jejich anotace najdete zde.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.