Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Další aktivity > PF Praha: Právo pro praxi

PF Praha: Právo pro praxi

 

Pro bono aliance spolupracuje s Právnickou fakultou UK Praha na realizaci projektu " Právo pro praxi - rozvoj a inovace magisterstkého studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy." Projekt je financován Operačním programem Adaptabilita: ppp.prf.cuni.cz

 

Pro bono aliance spolupracuje na těchto aktivitách:

 

1) Zavedení vícedenních odborných seminářů do výuky na PF UK

První seminář se uskuteční 3.-8.10.2011 v Sedleci u Prahy. Je určen pro studenty 3.-5. ročníků a bude mít formu Školy lidských práv. Podrobnosti o přihlášení najdete zde

 

2) Odborná příprava pedagogů

V akademickém roce 2010-11 se uskutečnily dva workshopy a proběhly individuální hospitace se zpětnou vazbou u vybraných vyučujících.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.